กิจกรรม Monster’s Outing 2018

กิจกรรม Monster’s Outing 2018

ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ทีมงานของ Monster Connect ได้เดินทางไป Outing ณ รีสอร์ต The Air เขาใหญ่

 

ekanrin
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.